Kurser och föreläsningar

Är du less på att vardagen tillsammans med familjen eller i förskole-/skolgruppen inte blir som du önskar? Upplever du att du behöver tjata så att du blir trött på din egen röst? Är du less på att hota och muta? Vill du att dina budskap ska nå fram och att du i högre grad ska förstå barn? Vill du att ni ska samarbeta bättre? Vill du lära känna dig själv och barnen i din närhet ännu mer? Är du villig att prova ett förhållningssätt med ömsesidig respekt som grund? Där både dina och barnets behov tas på allvar. Ålder på barnet har ingen betydelse.

Då har jag en föreläsning som passar dig.

Att se och bli sedd-om nyfikenhet och ärlighet vid möten med barn

Stockholm den 6 december 2017

Vill du fördjupa dig i dina egna och ditt barns behov?

Då har jag en kurs som passar dig.

Dina och barnets behov – kommunikation och konflikthantering utifrån ömsesidig respekt

Föräldraskapet eller att leda barn i förskole-/skolverksamhet innefattar fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. Under kursen får du möjlighet att tillsammans med andra vuxna utveckla dig själv men också relationen med barn och andra i din närhet. Du kommer öka din förståelse för varför konflikter uppstår och hur du kan förebygga dem. Du kommer bli en ännu mer kommunikativ vuxen.

Första träffen  kommer vi att fokusera på dig. Vilka mål har du med föräldraskapet/ledarskapet? Vilka behov har du? Hur kan du få dessa behov tillgodosedda? Hur kan du förmedla dina behov till andra?

Andra träffen kommer vi att fokusera på barnens behov. Vilka behov har de? Hur tillgodoses dessa idag? Vilka strategier retar oss? Hur skulle behoven kunna bli tillgodosedda i framtiden? Hur kan vi skapa en miljö som främjar självkänsla? Vad är självkänsla?

Tredje träffen kommer vi att fokusera på att både dina och barnets behov ska bli tillgodosedda. Även syskon/kompisbråk kommer att diskuteras.

Vi tränar på kommunikation som leder till kontakt och samarbete. Inte för att barn och vuxna måste utan för att de vill. Förhållningssättet innefattar varken belönings – eller bestraffningssystem.

Varje träff är sju timmar lång inklusive lunch. Kursboken är Petra Krantz Lindgrens storsäljare: Med känsla för barns självkänsla.

Pris: Glidande skala 1800-4200 kr. Bidra med det du kan utifrån din livssituation *.

I priset ingår för-och eftermiddagsfika samt kursmaterial exkl boken. Boken kan du köpa av mig för 180 kr eller beställa via Bokus eller Adlibris.

Anmälan skickas till info@mariaklein.se eller 0730402090                           Avbokningsregler: läs mer här.

* Jag vill möjliggöra för alla att kunna delta på denna kurs. Det lägre priset är satt för de som pågrund av sjukdom, arbetslöshet eller liknande har det tufft ekonomiskt. Jag kan erbjuda möjlighet till avbetalning under pågående kurs. Det vill säga att man betalar en tredjedel innan första tillfället, en tredjedel innan andra tillfället och slutligen en tredjedelen innan sista tillfället. Vid två deltagare från samma familj ges en rabatt på 500 kr per familj.