Föreläsningar

 

Föreläsningar

[twocol_one]

SeOchBliSeddMK

Ni kan beställa föreläsningar/workshops där jag presenterar det område som intresserar er. Förutom de föreläsningar som ni hittar till höger kan vi tillsammans skräddarsy uppdraget om ni vill.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Förslag på föreläsningsområden:

 • Inspirationstillfälle.
 • Ledarstilar och dess konsekvenser.
 • Hur vi kan uppmuntra andra att växa.
 • Vilka behov vi alla har och hur vi kan identifiera dessa och tillfredsställa dem konstruktivt.
 • Varför gör aldrig barnen som jag säger?
 • Hur kan vi kommunicera så att andra förstår?
 • Hur kan vi lyssna och entusiasmera andra att hitta sina egna lösningar.
 • Hur får jag mina barn/ungdomar att ta mer ansvar?
 • Hur kan vi lösa problem tillsammans.
 • Hur bygger vi upp en gemensam värdegrund?
 • Samverkan mellan hem och skola.
 • Att se och bli sedd – om nyfikenhet och ärlighet vid gränssättning.
 • Föräldraskapets utmaningar och möjligheter.

[/twocol_one_last]

Kontakta info@mariaklein.se för offert.

Kurser

 

Kurser för ett rikare privat-, familje- och arbetsliv!

Kurserna erbjuder dina medarbetare möjligheten att utveckla sig själv, sitt ledarskap och sina barn. Färdigheterna som förmedlas skapar ökade möjligheter för föräldern att uppmuntra barnet till självständiga individer med självkänsla, självförtroende och mod som väljer att samarbeta och ta ansvar.

Förutom de föreläsningar som anges till höger går det att få kurser utifrån behov.

Ett aktivt föräldraskap” är ett föräldrastödsprogram. Den har funnits i Sverige i femton år. Färdigheterna skapar möjligheterna att få en familj som växer tillsammans. Där var och en tar ansvar och väljer att samarbeta utan något belönings- eller bestraffningssystem.

Du och din familj” är skapad för att tillfredsställa varje individs individuella utveckling i just er familj. Du väljer själv hur långt du vill gå. Vill du lägga en trygg grund? Vill du utveckla din familj till nästa nivå?

“Fördjupning Aktiv kommunikation”. För de som redan har gått kursen “Ett aktivt föräldraskap” eller “Du och din familj” och vill fördjupa sig i möjligheten att coacha sina barn att lösa problem.

“Dina behov, barnets behov och att få det att gå ihop” När du tillsammans med andra vill utforska dina behov, barnets behov och hur ni ska få allas behov tillfredsställda.

“Tillsammans för framgång” en möjlighet för föräldrar med barn i samma klass att tillsammans hjälpa sina barn till framgång. Det kan gälla olika saker som har med skolan att göra. Tex om man vill förbättra kommunikationen med skolan/skolledningen. Jag skapar denna kurs utifrån era behov.

“Non violent communication” En introduktionskurs i NVC som har som mål att tillfredsställa allas behov.

 

Maria Klein, utveckling för föräldrar och företag

 

Maria Klein

Maria Klein

Stolt fembarnsmamma
Diplomerad Coach
Certifierad gruppledare, Active Parenting
Kand. examen i ekonomi/ledarskap
Mag.examen i psykologi
Vad kan jag erbjuda företag?

Möjligheten att erbjuda medarbetare vidareutveckling av de mest betydelsefulla relationerna.

Vad kan jag erbjuda en skolorganisation?

Möjligheten att erbjuda föräldrar ett forum för utveckling samt skolan en möjlighet att nå föräldraresursen som är betydelsefull för elevernas utveckling.

Gemensamt för kurserna och föreläsningarna är att alla färdigheter går att använda i alla relationer.

Med barn, partner, vänner, medarbetare, chefer, kunder,  leverantörer osv.

Jag ser möjligheter istället för hinder. Är öppen för även andra uppdragsgivare än de jag nämnt här.

Kontakta mig på info@mariaklein.se

Vad kan jag erbjuda dig som förälder?

En häftig resa i

 • ledarskap
 • kommunikation
 • behovstillfredsställelse
 • familjens möjligheter.

Jag vill öka dina möjligheter att uppnå dina mål som människa, förälder och medarbetare. Du ökar dessutom dina barns möjligheter att nå sina mål.

Målet är att du och din familj ska växa tillsammans och era relationer ska vara en givande tillgång för er alla. Ni utvecklas, har trevligt, tar mer medvetna beslut, samarbetar och tar ansvar.

Du får möjlighet att öka kvaliten i privatlivet, familjelivet och arbetslivet.