Samtal

Samtal kan erbjudas för enskilda, par eller grupper. För att samtalen ska ge största möjliga effekt är det viktigt att de sker kontinuerligt under en period. Tid för reflektion och återkoppling är viktig för utvecklingen. Samtalen kan ske per telefon eller genom fysiska möten.

Vägledande samtal omkring föräldraskap, kommunikation och relationer. Jag har hjälpt föräldrar att kommunicera på ett mer kontaktskapande sätt med sina barn, partners, medarbetare och chefer. Att kunna uttrycka vad de upplever, känner, behöver och önskar. Att kunna lyssna på vad andra upplever, känner, behöver och önskar. Jag utgår från kunskaperna i “Ett aktivt föräldraskap” och/eller “Non violent communication”. Oavsett vilket koncept som används bygger de på ömsesidig respekt där alla parter ska få sina behov tillfredsställda. (vinn-vinnlösningar)

Coachande samtal kan gälla vad som helst eftersom det är du som bestämmer vilket mål du vill uppnå oavsett om det gäller privatlivet, arbetslivet eller familjelivet. Jag följer de etiska riktlinjerna enligt International coach federation (ICF).

Priser för samtal 2019:

Privatpersoner: 800 kr per timme inklusive moms.

Företag: 1000 kr per timme exklusive moms.

8000 kr för sex månader med ett planerande samtal och sedan samtal var tredje vecka samt mailsupport.

Om du inte är nöjd kan du när som helst avsluta samarbetet och betalar då för utnyttjade tillfällen med 800 kr per samtal samt eventuell mailsupport enligt taxan nedan.

Vill du bara maila funderingar så går det också bra. Jag tar då betalt för de minuter det tar för mig att läsa och svara. Timtaxan är 800 kr timmen och lägst kostnad är 250 kr. Men jag tar inte betalt förrän vi är överens om att det är det som är tänkt. min mailadress är: info (snabel a)mariaklein.se