Reflektion->utveckling

Varje dag är en ny dag. En nya dag med både möjligheter och hinder. Nya valmöjligheter. Som föräldrar möter vi ständigt både nya och gamla situationer. Varje situationer sätter i gång våran tankeverksamhet. Både omedvetna och medvetna tankar. Beroende på tidigare erfarenheter och våra tankar känner vi olika saker. Vi känner glädje, sorg, ilska osv. Utifrån detta agerar vi. När vi har agerat eller innan vi agerar har vi möjlighet att välja att reflektera över våra tankar och känslor. Det är dessa reflektioner som kan utveckla oss enormt. Vi kan agera på ett tokigt sätt, reflektera och agera annorlunda nästa gång. Vi kan agera på ett konstuktivt sätt, reflektera och använda detta sätt även nästa gång. Det är vi själva som väljer. Jag har tyckt att reflektion har varit lite jobbigt tidigare men kan idag känna att reflektion är mitt sätt att utvecklas. Tidigare kunde jag känna att reflektion gjorde lite ont. Om jag hade agerat “fel” gjorde reflektionen att jag såg på mig själv som fel. Idag kan jag skilja på mig som person och mitt agerande. När jag gör “fel” är det helt enkelt något jag gör inte något jag är. Självförtroende kontra självkänsla helt enkelt. Samtidigt har jag insett att dessa hör ihop i vissa avseenden. Genom att titta närmare på det jag gör har jag utvecklat den jag är. Jag kan idag göra fel men ändå känna mig stolt över den jag är. Jag uppskattar att jag reflekterar och försöker utvecklas. Jag uppskattar att jag kan erkänna att jag gör “fel”. När jag gör det kan också mina barn göra det. Reflektionen är nyckeln till utveckling för mig.

Reflektion->utveckling

Varje dag är en ny dag. En nya dag med både möjligheter och hinder. Nya valmöjligheter. Som föräldrar möter vi ständigt både nya och gamla situationer. Varje situationer sätter i gång våran tankeverksamhet. Både omedvetna och medvetna tankar. Beroende på tidigare erfarenheter och våra tankar känner vi olika saker. Vi känner glädje, sorg, ilska osv. Utifrån detta agerar vi. När vi har agerat eller innan vi agerar har vi möjlighet att välja att reflektera över våra tankar och känslor. Det är dessa reflektioner som kan utveckla oss enormt. Vi kan agera på ett tokigt sätt, reflektera och agera annorlunda nästa gång. Vi kan agera på ett konstuktivt sätt, reflektera och använda detta sätt även nästa gång. Det är vi själva som väljer. Jag har tyckt att reflektion har varit lite jobbigt tidigare men kan idag känna att reflektion är mitt sätt att utvecklas. Tidigare kunde jag känna att reflektion gjorde lite ont. Om jag hade agerat “fel” gjorde reflektionen att jag såg på mig själv som fel. Idag kan jag skilja på mig som person och mitt agerande. När jag gör “fel” är det helt enkelt något jag gör inte något jag är. Självförtroende kontra självkänsla helt enkelt. Samtidigt har jag insett att dessa hör ihop i vissa avseenden. Genom att titta närmare på det jag gör har jag utvecklat den jag är. Jag kan idag göra fel men ändå känna mig stolt över den jag är. Jag uppskattar att jag reflekterar och försöker utvecklas. Jag uppskattar att jag kan erkänna att jag gör “fel”. När jag gör det kan också mina barn göra det. Reflektionen är nyckeln till utveckling för mig.

Inre motivation – yttre motivation

I ledarskapsböcker kan man läsa om inre och yttre motivation och hur man i dagsläget motiverar medarbetare på bästa sätt. När det gäller föräldraskap pratar man inte så ofta i just dessa termer men det ska vi ändra på. Om målet är att vi ska få självständiga barn behöver vi tänka på hur vi motiverar dem. På vilket sätt stärker vi bäst deras självkänsla och självförtroende. Ska vi göra dem beroende av att andra avgör vad och hur de ska göra saker eller ska vi låta dem upptäcka vilka krafter de själva sitter inne med? Att tro på deras egen potential att lösa problem som uppstår. Att träna dem i förmågan att ta ansvar för sina val och låta dem upptäcka för- och nackdelar med olika val. Är det inte alldeles fantastiskt när barn själva väljer att samarbeta och det inte baseras på huruvida vi belönar dem eller bestraffar dem? Vi föräldrar har makt utifrån att vi är vuxna men med den makten följer också ett ansvar att inte missbruka den. Att slutligen få se sina barn växa upp, tro på sig själva, fatta beslut och ta konsekvenserna av sina beslut genom att ta ansvar samt att de samarbetar med andra för att nå ännu högre höjder är otroligt tillfredsställande. Det är värt alla misstag, givna ursäkter, reflektioner, diskussioner osv.

Självmord

På dotterns (7åringens) skola var det en flicka som endast var 13 år gammal som valde att ta sitt liv före jul. Denna händelse har verkligen påverkat mina barn. Plötsligt har frågor om liv och död hamnat närmare oss än vad det tidigare har varit. Tidigare har vi pratat om döden när det har gällt äldre människor som dör pga ålder. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att låta barn vara med på tex begravningar osv. När min morfar dog och när min pappa dog har barnen varit delaktiga på alla sätt och det har gått bra att bearbeta det som hänt. Känner på mig att det här med självmord bland unga människor kommer bli svårare att bearbeta och förstå. Hur kan vi någonsin förstå något så tragiskt? Barnens tolkning av det som har sagts i skolan är att om man har ont i själen så tar man livet av sig för det finns inget annat att göra. Självklart har de nu fått fundera ut vilka övriga alternativ som finns. Alternativ som gör att det finns en möjlighet att fortsätta leva. När jag skriver det här inser jag vilken tillgång alla dessa samtal har varit för barnen. De har fyllt på sina kunskaper och har möjlighet att bemöta sådana här saker på fler sätt. Tonåren är en tid som kan upplevas som världens berg-och dalbana. Vi behöver öka vår förståelse för vad de går igenom. Ett steg är att försöka minnas hur vi själv upplevde tonåren. Men när tonåringarna kommer till oss är det viktigt att vi inte hela tiden drar upp våran egen tonårstid och gör jämförelser. Tonåringarna kanske bara vill att vi lyssnar. De vill ha någon att berätta för och någon som älskar dem ovillkorligt. De vill inte höra hur bra de har det. De vill inte höra att de minsann inte behöver klaga. Även om vår önskan är att de alltid ska få känna lycka är det inte vår uppgift att bestämma när de ska känna att de är lyckliga. Ibland är lycka att få vara olycklig och att det är ok.

Interagera

Att vi påverkar varandra är självklart men hur är inte alltid så självklart. När vi hamnar i konflikt är frågan om problem eller möjlighet aktuell att ställa sig. Vissa dagar blir alltid problem och det går fort från litet problem till stort problem. När jag är trött eller har ont har jag benägenhet att hamna i denna onda cirkel. I interaktion med ett barn är det min uppgift att faktiskt bryta den onda spiralen även om det kräver en hel del av mig. Men om jag ska vara ärlig kräver ett ständigt snurrande i den onda spiralen en hel del energi också. Ta ett djupt andetag och se möjligheterna brukar ofta ge enormt mycket i utdelning. Att förstå att barn älskar närhet och kontakt. Att barn vill bli bekräftade när de försöker förmedla något. Att förstå att barn lätt speglar oss där vi är. Med förståelse och medvetenhet kan väldigt mycket bli bättre. Att förklara vad vi tänker, känner, behöver och önskar kan öka förståelsen och medvetenheten hos våra barn. Att vi är både ärliga och empatiska. Det är inte lätt, det kan jag skriva under på efter en otroligt jobbig dag tillsammans med mina två yngsta. Nu ska jag ge båda en stor kram och berätta hur mycket jag älskar dem.

Problem eller möjlighet

Oavsett om vi möter ett problem eller en möjlighet finns det några frågor som är väl värda att ställa.

Är det här viktigt eller oviktigt för mig? Om det är viktigt, hur mycket tid är jag beredd att lägga ner på det?

Kan jag påverka det här eller kan jag inte påverka det här? Om jag inte kan påverka det är det värt att ödsla tid på det då? Om jag kan påverka det, vad ska jag välja att göra?

Om det är viktigt och jag kan påverka det vad vill jag uppnå?

Det är lättare att hantera både problem och möjligheter om jag vet vart jag vill. Min man sa en gång. “Det är svårt att fråga efter vägen om jag inte vet vart jag ska.”

Att göra om problem till möjligheter är också ett sätt att sätta igång tankarna. När vi anser att vårt barn har problem är det viktigt att vi funderar på hur det kan skrivas om till en möjlighet i våra tankar. Då är det lättare att nå det mål vi vill nå.

Balans i livet

Är det möjligt att få balans i livet? Vad är balans egentligen? Svaret skiftar nog lika mycket som det finns antal människor. Av den anledningen behöver vi nog själva definera vad som är balans för just mig.

Mäter vi balans i livet utifrån hur mycket tid vi fördelar på arbete, oss själva och vår familj? Hur ser isåfall den tidsuppdelningen ut för just dig?

Är det viktigt att det blir rätt antal timmar eller är det viktigt att det blir hög kvalitet på de timmar vi ägnar åt de olika delarna?

Hur skulle du vilja att fördelningen såg ut? Hur skulle det kännas om det var så?

Hur ska du göra för att komma till den balans du vill uppnå?

Mitt mål med mina tjänster är att höja kvaliten i de olika delarna oavsett hur tidsfördelningen ser ut. Balans i livet för mig är när jag mår bra och de jag bryr mig om mest också mår bra. Det betyder inte att vialltid måste vara tillsammans. När vi är tillsammans vill jag att vi bidrar yill varandras utveckling och välbefinnande. Att ge och ta emot.

Personligt föräldraskap

“Ett aktivt föräldraskap” är en av kurserna som jag kan erbjuda. Precis som övriga kurser är ömsesidig respekt i centrum. Det förekommer inga belönings-eller bestraffningssystem.

“Jag är ju redan en aktiv förälder med ett späckat schema. Det går inte att vara mer aktiv.” Sanningen är den att med kunskaperna och färdigheterna som förmedlas i kursen “Ett aktivt föräldraskap” kommer din arbetsbörda att lätta istället för att öka. I början krävs lite extra engagemang men sedan kommer du snarare att tjäna tid. Föräldraskapet är ju livslångt och därför är det värt den extra ansträngningen som sedan ger utdelning många år framåt. Det är viktigt att hitta sitt eget sätt, sitt personliga föräldraskap. Ett aktivt föräldraskap ger dig insikter och A-ha upplevelser som du kan använda dig av.

Kursen skiljer sig från andra föräldrastödsprogram genom att förmedla kunskap som är allmängiltiga. Färdigheterna går alltså att använda i alla relationer mellan människor oavsett ålder eftersom de är baserade på en tanke om ömsesidig respekt och allas lika värde. Genom att vi stärker en respektfull, glädjerik och fungerande relation med vårt barn och de vi har omkring oss blir familjen en energikälla.

Målet med alla kurser är:

Att öka sin medvetenhet om orsak och verkan när det gäller alla relationer.

Öka medvetenheten om samband mellan tanke – känsla – handling

Skapa tillit och förtroende mellan barn och förälder.

Förstå barns beteende och möta behoven bakom.

Skapa förutsättningar för oss själva och våra barn att stärka självkänslan, självförtroendet, modet, samarbetsförmågan och ansvarstagandet.

Bemöta problem genom kommunikation som leder till samarbete.

Kvalité

Kvalité

Vad är kvalité för dig?

För mig är kvalité att kundens förväntningar motsvarar det de får.

Vad kan du förvänta dig oavsett uppdrag?

Respektfullt bemötande före, under och efter uppdrag.

Äkthet, ömsesidig respekt, medkänsla och långsiktighet.

Öppenhet för dialog om förbättringar under uppdragets gång.

Utvärdering och uppföljning av varje kurs, föreläsning och samtalsuppdrag.

 

 

Vad kan du förvänta dig när det gäller kurserna? 

Möjlighet att välja mellan dag-, kvälls- och helgkurser.

Möjlighet att träffa och lära känna alla deltagare innan kursstart om så önskas.

Möjlighet att lära dig färdigheter som är användbara både i privat-, arbets- och familjelivet.

Möjlighet till feedback mellan kurstillfällena via forum, mail och telefon.

Att det är högst 12 deltagare på kurserna.

Att kursen förmedlas av en certifierad gruppledare som har fått höga betyg i tidigare kurser.

Att förhållningssättet som förmedlas stärker barnets självkänsla, självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Att tystnadsplikt gäller.

 

Vad kan du förvänta dig när det gäller coachsamtal?

Att det är du som avgör ämne och vart vi ska nå.

Att det är din process och potential som är i fokus.

Att coachen står för strukturen.

Att coachen är intresserad och ställer frågor som leder dig framåt.

Att samtalet stannar mellan mig och utövaren oavsett vem som betalat.

För att kunna hålla en hög kvalitet är det viktigt att följande gäller vid kurser och föreläsningar:

  1. När anmälan är gjord och har blivit bekräftad av Maria Klein är den bindande.
  2. Vid avbokning 2-4 veckor före uppdragets början faktureras 50% av arvodet.
  3. Vid avbokning mindre än 2 veckor innan uppdragets början faktureras hela arvodet.
  4. Plats i kurs kan överlåtas i samråd med Maria Klein.
  5. Maria Klein har rätt att avboka föreläsning eller kurs vid för få anmälda. Fulla avgiften återbetalas.

 

Följande gäller vid samtal:

  1. När vi överenskommit om tid för samtal är anmälan bindande.
  2. Ombokning av tid går att göra efter överenskommelse men helst minst en dag innan.
  3. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan samtalet faktureras 50% av arvodet.
  4. Om Maria Klein avbokar samtalet mindre än 24 timmar innan samtalet bjuder jag på en extra timme.