Föreläsningar

 

Föreläsningar

[twocol_one]

SeOchBliSeddMK

Ni kan beställa föreläsningar/workshops där jag presenterar det område som intresserar er. Förutom de föreläsningar som ni hittar till höger kan vi tillsammans skräddarsy uppdraget om ni vill.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Förslag på föreläsningsområden:

 • Inspirationstillfälle.
 • Ledarstilar och dess konsekvenser.
 • Hur vi kan uppmuntra andra att växa.
 • Vilka behov vi alla har och hur vi kan identifiera dessa och tillfredsställa dem konstruktivt.
 • Varför gör aldrig barnen som jag säger?
 • Hur kan vi kommunicera så att andra förstår?
 • Hur kan vi lyssna och entusiasmera andra att hitta sina egna lösningar.
 • Hur får jag mina barn/ungdomar att ta mer ansvar?
 • Hur kan vi lösa problem tillsammans.
 • Hur bygger vi upp en gemensam värdegrund?
 • Samverkan mellan hem och skola.
 • Att se och bli sedd – om nyfikenhet och ärlighet vid gränssättning.
 • Föräldraskapets utmaningar och möjligheter.

[/twocol_one_last]

Kontakta info@mariaklein.se för offert.

Om Maria

 Om Maria

Passion: När Maria upplevde problem, hinder och fallgropar när det gällde föräldraskapet väcktes hennes önskan om att få uppleva mer glädje och möjligheter. Att skapa en miljö som främjar både sin egen utveckling och sina familjemedlemmarnas utveckling blev en passion. På ett skämtsamt sätt lyfter Maria fram sina misstag och möjligheter till utveckling.  

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi med inriktning Service Management, uppsats om ledarskap. Magisterexamen i Psykologi, uppsats om arbetsmiljö, möjligheter och hinder. Certifierad gruppledare för Active Parentingsprogram. Diplomerad coach. Deltagit i Framgångståget.

Erfarenhet: Arbetat både inom restaurang, barn-och äldreomsorgen. Ridinstruktör och föreningsengagerad under tonåren, tränare inom fotboll under vuxenåren inklusive nuläget. Familjeorganisatör (hemmaförälder) i 10 års tid i kombination med kvällsarbete. Fem barn födda -91, -94, -02, -05 och -10. Kurserna som hållits i Ett Aktivt Föräldraskap har betygssats av deltagarna (betyg 4,5 av 5). Föreläsningar, föräldragrupper, workshops och samtal har hållits sedan start 2008.

Ambition: Målet med företagandet är att ge alla möjlighet att uppleva ömsesidig respekt. Ge föräldrar och barn tillgång till färdigheter som kan förändra deras vardag. När familjen utvecklas och gläds tillsammans skapas enorma möjligheter inom alla områden. Föräldrarna får lättare att fokusera på arbetet och barnen får lättare att fokusera i skolan. Alla i familjen får möjlighet att nå sina mål.


Värdeord: Äkthet, ömsesidig respekt, medkänsla och långsiktighet

Kurserna: Maria känner en enorm glädje när hon får inspirera och inspireras när det gäller världens viktigaste ledarskap, föräldraskapet. Alla föräldrar ska få en känsla av att de är de bästa föräldrarna till just sina barn.

Föreläsningar: Marias styrka är att hon får andra att känna sig bekväm genom att lyfta fram sina egna misstag och tillfällen till lärande. Att vara mänsklig är något alla kan klara av.

Samtal: Att hålla klientens agenda högt är viktigt vid coachning. Med nyfikenhet för nya perspektiv och A-ha upplevelser väcks klientens potential. Maria kan beskrivas som äkta, personlig och engagerad.

Erfarenheter under hösten 2011:

6 föräldragrupper inom projektet Familjepeppen i Umeå. 35 mammor och 17 pappor som deltagare. 

Föreläsningen “Vill du ge ditt barn både rötter och vingar” 6 tillfällen i Umeåregionen. Arrangör: Familjepeppen i samarbete med olika studieförbund. 

Föreläsningen “Plugga och ha barn – hur går det ihop?” på Umeå Universitet. Arrangör: Familjepeppen i samarbete med ABF och Studera med barn. 

 

Erfarenheter under våren 2012:

4 föräldragrupper inom projektet Familjepeppen i Umeå. 31 mammor och sju pappor.

 

Inspirationsträffar för privatkunder. Åtta föräldrar utvecklades tillsammans under tre månader. 


Kurser

 

Kurser för ett rikare privat-, familje- och arbetsliv!

Kurserna erbjuder dina medarbetare möjligheten att utveckla sig själv, sitt ledarskap och sina barn. Färdigheterna som förmedlas skapar ökade möjligheter för föräldern att uppmuntra barnet till självständiga individer med självkänsla, självförtroende och mod som väljer att samarbeta och ta ansvar.

Förutom de föreläsningar som anges till höger går det att få kurser utifrån behov.

Ett aktivt föräldraskap” är ett föräldrastödsprogram. Den har funnits i Sverige i femton år. Färdigheterna skapar möjligheterna att få en familj som växer tillsammans. Där var och en tar ansvar och väljer att samarbeta utan något belönings- eller bestraffningssystem.

Du och din familj” är skapad för att tillfredsställa varje individs individuella utveckling i just er familj. Du väljer själv hur långt du vill gå. Vill du lägga en trygg grund? Vill du utveckla din familj till nästa nivå?

“Fördjupning Aktiv kommunikation”. För de som redan har gått kursen “Ett aktivt föräldraskap” eller “Du och din familj” och vill fördjupa sig i möjligheten att coacha sina barn att lösa problem.

“Dina behov, barnets behov och att få det att gå ihop” När du tillsammans med andra vill utforska dina behov, barnets behov och hur ni ska få allas behov tillfredsställda.

“Tillsammans för framgång” en möjlighet för föräldrar med barn i samma klass att tillsammans hjälpa sina barn till framgång. Det kan gälla olika saker som har med skolan att göra. Tex om man vill förbättra kommunikationen med skolan/skolledningen. Jag skapar denna kurs utifrån era behov.

“Non violent communication” En introduktionskurs i NVC som har som mål att tillfredsställa allas behov.

 

Maria Klein, utveckling för föräldrar och företag

 

Maria Klein

Maria Klein

Stolt fembarnsmamma
Diplomerad Coach
Certifierad gruppledare, Active Parenting
Kand. examen i ekonomi/ledarskap
Mag.examen i psykologi
Vad kan jag erbjuda företag?

Möjligheten att erbjuda medarbetare vidareutveckling av de mest betydelsefulla relationerna.

Vad kan jag erbjuda en skolorganisation?

Möjligheten att erbjuda föräldrar ett forum för utveckling samt skolan en möjlighet att nå föräldraresursen som är betydelsefull för elevernas utveckling.

Gemensamt för kurserna och föreläsningarna är att alla färdigheter går att använda i alla relationer.

Med barn, partner, vänner, medarbetare, chefer, kunder,  leverantörer osv.

Jag ser möjligheter istället för hinder. Är öppen för även andra uppdragsgivare än de jag nämnt här.

Kontakta mig på info@mariaklein.se

Vad kan jag erbjuda dig som förälder?

En häftig resa i

 • ledarskap
 • kommunikation
 • behovstillfredsställelse
 • familjens möjligheter.

Jag vill öka dina möjligheter att uppnå dina mål som människa, förälder och medarbetare. Du ökar dessutom dina barns möjligheter att nå sina mål.

Målet är att du och din familj ska växa tillsammans och era relationer ska vara en givande tillgång för er alla. Ni utvecklas, har trevligt, tar mer medvetna beslut, samarbetar och tar ansvar.

Du får möjlighet att öka kvaliten i privatlivet, familjelivet och arbetslivet.