Kvalité

Kvalité

Vad är kvalité för dig?

För mig är kvalité att kundens förväntningar motsvarar det de får.

Vad kan du förvänta dig oavsett uppdrag?

Respektfullt bemötande före, under och efter uppdrag.

Äkthet, ömsesidig respekt, medkänsla och långsiktighet.

Öppenhet för dialog om förbättringar under uppdragets gång.

Utvärdering och uppföljning av varje kurs, föreläsning och samtalsuppdrag.

 

 

Vad kan du förvänta dig när det gäller kurserna? 

Möjlighet att välja mellan dag-, kvälls- och helgkurser.

Möjlighet att träffa och lära känna alla deltagare innan kursstart om så önskas.

Möjlighet att lära dig färdigheter som är användbara både i privat-, arbets- och familjelivet.

Möjlighet till feedback mellan kurstillfällena via forum, mail och telefon.

Att det är högst 12 deltagare på kurserna.

Att kursen förmedlas av en certifierad gruppledare som har fått höga betyg i tidigare kurser.

Att förhållningssättet som förmedlas stärker barnets självkänsla, självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Att tystnadsplikt gäller.

 

Vad kan du förvänta dig när det gäller coachsamtal?

Att det är du som avgör ämne och vart vi ska nå.

Att det är din process och potential som är i fokus.

Att coachen står för strukturen.

Att coachen är intresserad och ställer frågor som leder dig framåt.

Att samtalet stannar mellan mig och utövaren oavsett vem som betalat.

För att kunna hålla en hög kvalitet är det viktigt att följande gäller vid kurser och föreläsningar:

 1. När anmälan är gjord och har blivit bekräftad av Maria Klein är den bindande.
 2. Vid avbokning 2-4 veckor före uppdragets början faktureras 50% av arvodet.
 3. Vid avbokning mindre än 2 veckor innan uppdragets början faktureras hela arvodet.
 4. Plats i kurs kan överlåtas i samråd med Maria Klein.
 5. Maria Klein har rätt att avboka föreläsning eller kurs vid för få anmälda. Fulla avgiften återbetalas.

 

Följande gäller vid samtal:

 1. När vi överenskommit om tid för samtal är anmälan bindande.
 2. Ombokning av tid går att göra efter överenskommelse men helst minst en dag innan.
 3. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan samtalet faktureras 50% av arvodet.
 4. Om Maria Klein avbokar samtalet mindre än 24 timmar innan samtalet bjuder jag på en extra timme.

Nytta i arbetslivet

Hur gör ni för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla era medarbetare?

Att satsa på de viktigaste relationerna är ett sätt att tillfredsställa dagens medarbetare som kräver lite mer. 

Vilka egenskaper uppskattar du hos dina medarbetare?

Förslag: Motiverad, fokuserad, målinriktad, samarbetsvillig, ansvarstagande, flexibel, inspirerande, lojal, värdegrundsintresserad, energisk, problemlösningsbenägen, uppmuntrande, medveten om egna tankar, känslor och behov, förmåga att förstå andras tankar, känslor och behov, kommunikativa  mm.

Dessa egenskaper stärks av mina tjänster.

“Kunskapen att hantera kommunikation med andra människor går att applicera även på arbetslivet.” Marléne, tvåbarnsmamma

“…som tandläkare har jag en ledarroll i ett mindre team och jag ser flera användningsområden och sätt att applicera mina kunskaper på där. Kommunikationen är viktig för att vi ska förstå varann rätt etc men jag har också en viktig roll att peppa mina medarbetare till att ta större ansvar och våga anta nya utmaningar vad gäller patientarbetet, delegering, möten med patienter etc. där jag kan ha en mer övergripande roll och de har den närmaste kontakten med patienten uner vissa typer av behandlingar, känns inspirerande och kul!” Marie-Louise, tvåbarnsmamma

Men framförallt…

När våra närmaste relationer har hög kvalitet är det lättare att leva upp till de krav vi ställs inför i arbetslivet. Vi kan komma till arbetet fokuserade på att lösa de uppgifter vi ställs inför. Vi behöver inte ägna tid åt dåligt samvete och frustration.

“Lättare/tryggare att åka till jobbet när familjen fungerar bättre. Personlig utveckling. Kommunikation med arbetskamrater/kunder/chefer. Man gör sitt jobb utifrån vem man är, hur väl man känner sig själv och det är något man jobbar med i kursen.” Tidigare deltagare.

Vad kan bättre kommunikation, stärkt inre ledarskap samt energigivande familjer ge företaget?

Ökad fokusering när medarbetaren är på arbetet

Ökad effektivitet och produktivitet

Ökad utvecklingspotential

Ökad arbetsglädje

Ökad kundnöjdhet

Ökad lojalitet med företag som satsar på helheten

Allt detta ger naturligtvis högre lönsamhet och framgångsrikt företag.

De som har använt Familjecoachens tjänster hittills tillhör bla följande yrkeskategorier;

Kurator, socionom, advokat, IP-specialist, förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lokalvårdare, industiarbetare, sjuksköterska, barnskötare, marknadsförare, forskare, arbetsterapeut, arbetsledare, egenföretagare, 

 

Citat om färdigheternas nytta i arbetslivet.

“Eftersom jag jobbar med ungdomar på gymnasienivå, känns det som en oerhörd viktig “nyckel” jag fått till att kommunicera bättre med dem” Carina, gymnasielärare och tvåbarnsmamma.

“Att jag har blivit mer medveten när det gäller mina relationer”

“Jag har fått lite tips på varför endel barn jag arbetar med gör som de gör och vad/hur jag kan göra då.”  Förskollärare

“Detta med att uppmuntra istället för att avskräcka brukar jag försöka tänka på i mötet med patienter som kanske röker, är överviktiga och aldrig rör på sig och som kommer in med en hjärtinfarkt.

Att avskräcka dom kan låta: Om du inte slutar med att röka, går ner i vikt och börjar röra på dig så kommer du ha en ny hjärtinfarkt inom ett år. Motiverande? Knappast!

Att uppmuntra: Du kanske kan se detta som en vändpunkt i ditt liv. Du vet redan att det inte är hälsosamt att röka och att sitta still för mycket. Det finns mycket god hjälp att få för att du ska kunna tillfriskna så snabbt och bra som möjligt.” Annika, tvåbarnsmamma och sjuksköterska

Personliga samtal

 

Samtal

Samtal kan erbjudas för enskilda, par eller grupper. För att samtalen ska ge största möjliga effekt är det viktigt att de sker kontinuerligt under en period. Tid för reflektion och återkoppling är viktig för utvecklingen. Samtalen kan ske per telefon eller genom fysiska möten.

Vägledande samtal omkring föräldraskap, kommunikation och relationer.

Jag har hjälpt föräldrar att kommunicera på ett mer kontaktskapande sätt med sina barn, partners, medarbetare och chefer. Att kunna uttrycka vad de upplever, känner, behöver och önskar. Att kunna lyssna på vad andra upplever, känner, behöver och önskar. Jag utgår från kunskaperna i “Ett aktivt föräldraskap” och/eller “Non violent communication”. Oavsett vilket koncept som används bygger de på ömsesidig respekt där alla parter ska få sina behov tillfredsställda. (vinn-vinnlösningar)

 

Priser: 

Se prislista till höger.

Coachsamtal där du är i fokus. Vilket problem vill du lösa? Vilket mål vill du uppnå? Jag är redo att lyssna på dig och stötta dig i din process att nå din potential inom alla områden i livet. Vid coachsamtal följer jag ICF:s etiska riktlinjer för coachsamtal. Läs mer http://www.icfsverige.se/userfiles/dokument/ICF_etiska_riktlinjer_svenska.pdf


Priser:

800 kr per timme för privatpersoner (inklusive moms)

600 kr per timme för tidigare deltagare på mina kurser (inklusive moms)

Är du arbetslös, ensamstående eller studerande, kontakta mig för överenskommelse om pris.

Vid resor utanför Umeå tillkommer milersättning på 36 kr per mil.

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar

 

Föreläsningar

[twocol_one]

SeOchBliSeddMK

Ni kan beställa föreläsningar/workshops där jag presenterar det område som intresserar er. Förutom de föreläsningar som ni hittar till höger kan vi tillsammans skräddarsy uppdraget om ni vill.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Förslag på föreläsningsområden:

 • Inspirationstillfälle.
 • Ledarstilar och dess konsekvenser.
 • Hur vi kan uppmuntra andra att växa.
 • Vilka behov vi alla har och hur vi kan identifiera dessa och tillfredsställa dem konstruktivt.
 • Varför gör aldrig barnen som jag säger?
 • Hur kan vi kommunicera så att andra förstår?
 • Hur kan vi lyssna och entusiasmera andra att hitta sina egna lösningar.
 • Hur får jag mina barn/ungdomar att ta mer ansvar?
 • Hur kan vi lösa problem tillsammans.
 • Hur bygger vi upp en gemensam värdegrund?
 • Samverkan mellan hem och skola.
 • Att se och bli sedd – om nyfikenhet och ärlighet vid gränssättning.
 • Föräldraskapets utmaningar och möjligheter.

[/twocol_one_last]

Kontakta info@mariaklein.se för offert.

Om Maria

 Om Maria

Passion: När Maria upplevde problem, hinder och fallgropar när det gällde föräldraskapet väcktes hennes önskan om att få uppleva mer glädje och möjligheter. Att skapa en miljö som främjar både sin egen utveckling och sina familjemedlemmarnas utveckling blev en passion. På ett skämtsamt sätt lyfter Maria fram sina misstag och möjligheter till utveckling.  

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi med inriktning Service Management, uppsats om ledarskap. Magisterexamen i Psykologi, uppsats om arbetsmiljö, möjligheter och hinder. Certifierad gruppledare för Active Parentingsprogram. Diplomerad coach. Deltagit i Framgångståget.

Erfarenhet: Arbetat både inom restaurang, barn-och äldreomsorgen. Ridinstruktör och föreningsengagerad under tonåren, tränare inom fotboll under vuxenåren inklusive nuläget. Familjeorganisatör (hemmaförälder) i 10 års tid i kombination med kvällsarbete. Fem barn födda -91, -94, -02, -05 och -10. Kurserna som hållits i Ett Aktivt Föräldraskap har betygssats av deltagarna (betyg 4,5 av 5). Föreläsningar, föräldragrupper, workshops och samtal har hållits sedan start 2008.

Ambition: Målet med företagandet är att ge alla möjlighet att uppleva ömsesidig respekt. Ge föräldrar och barn tillgång till färdigheter som kan förändra deras vardag. När familjen utvecklas och gläds tillsammans skapas enorma möjligheter inom alla områden. Föräldrarna får lättare att fokusera på arbetet och barnen får lättare att fokusera i skolan. Alla i familjen får möjlighet att nå sina mål.


Värdeord: Äkthet, ömsesidig respekt, medkänsla och långsiktighet

Kurserna: Maria känner en enorm glädje när hon får inspirera och inspireras när det gäller världens viktigaste ledarskap, föräldraskapet. Alla föräldrar ska få en känsla av att de är de bästa föräldrarna till just sina barn.

Föreläsningar: Marias styrka är att hon får andra att känna sig bekväm genom att lyfta fram sina egna misstag och tillfällen till lärande. Att vara mänsklig är något alla kan klara av.

Samtal: Att hålla klientens agenda högt är viktigt vid coachning. Med nyfikenhet för nya perspektiv och A-ha upplevelser väcks klientens potential. Maria kan beskrivas som äkta, personlig och engagerad.

Erfarenheter under hösten 2011:

6 föräldragrupper inom projektet Familjepeppen i Umeå. 35 mammor och 17 pappor som deltagare. 

Föreläsningen “Vill du ge ditt barn både rötter och vingar” 6 tillfällen i Umeåregionen. Arrangör: Familjepeppen i samarbete med olika studieförbund. 

Föreläsningen “Plugga och ha barn – hur går det ihop?” på Umeå Universitet. Arrangör: Familjepeppen i samarbete med ABF och Studera med barn. 

 

Erfarenheter under våren 2012:

4 föräldragrupper inom projektet Familjepeppen i Umeå. 31 mammor och sju pappor.

 

Inspirationsträffar för privatkunder. Åtta föräldrar utvecklades tillsammans under tre månader. 


Kurser

 

Kurser för ett rikare privat-, familje- och arbetsliv!

Kurserna erbjuder dina medarbetare möjligheten att utveckla sig själv, sitt ledarskap och sina barn. Färdigheterna som förmedlas skapar ökade möjligheter för föräldern att uppmuntra barnet till självständiga individer med självkänsla, självförtroende och mod som väljer att samarbeta och ta ansvar.

Förutom de föreläsningar som anges till höger går det att få kurser utifrån behov.

Ett aktivt föräldraskap” är ett föräldrastödsprogram. Den har funnits i Sverige i femton år. Färdigheterna skapar möjligheterna att få en familj som växer tillsammans. Där var och en tar ansvar och väljer att samarbeta utan något belönings- eller bestraffningssystem.

Du och din familj” är skapad för att tillfredsställa varje individs individuella utveckling i just er familj. Du väljer själv hur långt du vill gå. Vill du lägga en trygg grund? Vill du utveckla din familj till nästa nivå?

“Fördjupning Aktiv kommunikation”. För de som redan har gått kursen “Ett aktivt föräldraskap” eller “Du och din familj” och vill fördjupa sig i möjligheten att coacha sina barn att lösa problem.

“Dina behov, barnets behov och att få det att gå ihop” När du tillsammans med andra vill utforska dina behov, barnets behov och hur ni ska få allas behov tillfredsställda.

“Tillsammans för framgång” en möjlighet för föräldrar med barn i samma klass att tillsammans hjälpa sina barn till framgång. Det kan gälla olika saker som har med skolan att göra. Tex om man vill förbättra kommunikationen med skolan/skolledningen. Jag skapar denna kurs utifrån era behov.

“Non violent communication” En introduktionskurs i NVC som har som mål att tillfredsställa allas behov.

 

Maria Klein, utveckling för föräldrar och företag

 

Maria Klein

Maria Klein

Stolt fembarnsmamma
Diplomerad Coach
Certifierad gruppledare, Active Parenting
Kand. examen i ekonomi/ledarskap
Mag.examen i psykologi
Vad kan jag erbjuda företag?

Möjligheten att erbjuda medarbetare vidareutveckling av de mest betydelsefulla relationerna.

Vad kan jag erbjuda en skolorganisation?

Möjligheten att erbjuda föräldrar ett forum för utveckling samt skolan en möjlighet att nå föräldraresursen som är betydelsefull för elevernas utveckling.

Gemensamt för kurserna och föreläsningarna är att alla färdigheter går att använda i alla relationer.

Med barn, partner, vänner, medarbetare, chefer, kunder,  leverantörer osv.

Jag ser möjligheter istället för hinder. Är öppen för även andra uppdragsgivare än de jag nämnt här.

Kontakta mig på info@mariaklein.se

Vad kan jag erbjuda dig som förälder?

En häftig resa i

 • ledarskap
 • kommunikation
 • behovstillfredsställelse
 • familjens möjligheter.

Jag vill öka dina möjligheter att uppnå dina mål som människa, förälder och medarbetare. Du ökar dessutom dina barns möjligheter att nå sina mål.

Målet är att du och din familj ska växa tillsammans och era relationer ska vara en givande tillgång för er alla. Ni utvecklas, har trevligt, tar mer medvetna beslut, samarbetar och tar ansvar.

Du får möjlighet att öka kvaliten i privatlivet, familjelivet och arbetslivet.