Mål med föräldraskapet del 7 Ditt självförtroende 14/100

När det gäller föräldraskap och utveckling är det viktigt att se sig själv och sitt personliga ledarskap. När vi kan leda oss själva kan vi leda andra.
Bild1Jag har tidigare skrivit lite kort om självkänsla och nu är det dags att skriva om självförtroende. Väldigt ofta brukar man dela upp självkänsla och självförtroende utifrån att självkänsla handlar om vårt varande medan självförtroende handlar om vårt görande. Självkänslan är kärnan och självförtroendet är något som ligger utanpå kärnan. Om jag har en sund självkänsla kan jag misslyckas med något jag tar mig för utan att jag känner att jag är misslyckad.
Om vi konstant blir bekräftade för det vi gör finns en risk att vi inte känner att det når vår kärna. Jag har uppmärksammat att endel som under sin uppväxt blivit väldigt mycket bekräftade utifrån vad de kan och gör blir känsliga för när det de kan och gör inte uppskattas eller när de hindras tex pga sjukdom att göra det som de är så otroligt duktiga på.
Jag drar mig till minnes att jag i en bok läste om en boxare som var helt suverän som boxare. Han hade många vänner och njöt av livet som boxare. När han blev skadad kunde han inte längre utöva sin sport. Helt plötsligt kände han att han inte var värd något. Att han inte var någon. Han tappade sina kompisar som var kopplade till honom via boxningen. I hans fall valde han att ta till flaskan för att döva sin smärta. Jag har tyvärr också sett det här hos en ung kille som identifierade sig med att vara duktig inom en sport. Han umgicks endast med de som också utövade denna sport. När han inte längre kunde utöva sin sport slutade han gå till skolan. Det blev för jobbigt för honom. Jag har sett det här när det gäller människor som blir av med sina jobb. Jobb som de har varit identifierade med. När de inte har det jobbet är det som om de inte längre är värd något.
Självförtroende är något som är väldigt kopplade till just görande och det kan skilja sig inom olika områden. Jag kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att föreläsa om föräldraskap men om jag skulle föreläsa om datorer skulle mitt självförtroende inte vara lika gott.
Inom vilka områden har du gott självförtroende?
Finns de några områden som du skulle vilja öka ditt självförtroende inom? Hur och när kan du göra det?
Hur hanterar du nya utmaningar? Är du villig att prova sådant som du inte vet om du kan? Låter du andra lära dig nya saker eller vill du lära dig själv?
Känner du att det är viktigt att andra bedömer dina prestationer? Kanske med en kula i en burk? (OK, nu var jag lite väl provocerande men jag tycker det är viktigt att fundera på vad vi håller på med när vi kör med belöningssystem.)
Hur vill du ha feedback när det gäller förbättringsmöjligheter inom något område?
Jag tycker det är viktigt att tänka på att det nog inte går att skilja på självförtroende och självkänsla utan att dessa hör ihop.
Jag kommer säkert att återkomma även till detta område i framtida inlägg.
Skilja på att misslyckas-att vara misslyckad.
#blogg100

Mål med föräldraskapet, del 1 5/100

Jag gav min vän och kollega uppdrag att skriva om mål och när jag läste hennes inlägg blev jag inspirerad att också skriva ett inlägg om mål men kopplat till föräldraskapet, såklart.
När min man och jag förberedde en av mina första föreläsningar inom föräldraskap diskuterade vi betydelsen av att ha ett mål men också om hur svårt det är att veta vilka råd man ska ta till sig från alla böcker som finns om föräldraskap. Min man sa: Om vi inte vet vart vi ska, hur ska vi då kunna fråga om vägen?
Det finns en uppsjö av böcker om föräldraskap och med varje bok följer en hel del råd om hur vi ska göra. Om jag inte vet vart jag vill då är det lätt att försöka använda alla råd utan att jag reflekterar om de passar mig eller inte.
När jag tänker på mål när det gäller föräldraskap tänker jag på två saker och utgår ifrån ett citat:

“Det finns bara två bestående gåvor vi kan skänka våra barn. Den ena är rötter, den andra vingar” Hodding Carter

BildträdNär det gäller rötter tänker jag på att rötter gör att trädet står stadigt och ger näring till alla grenar. I en familj handlar det om att ha en trygg grund att stå på. Att vi som föräldrar är en trygg hamn att komma till och som genom vårt varande ger barnet det de behöver. Rötter får mig att tänka på värderingar.

Vad har jag med mig från min barndom? Vad vill jag förmedla vidare?

Det vi har med oss sitter rätt djupt i oss och kan vara svårt att hantera och det märks speciellt i pressade situationer. Jag delar med mig av ett sådant här. Betydelsen av rötter får mig att tänka på vikten av att faktiskt utveckla mig själv både som person och förälder. För mig har det gjort att mina rötter är starkare nu än tidigare. Att ge barnet tillgång till en trygg grund handlar mycket om att jag blir trygg som person och förälder.
Det handlar om personligt ledarskap.

Vem är jag? Vad vill jag? Vad tycker jag? Vad känner jag? Vad behöver jag? Vad önskar jag? Vilken dröm har jag och vad längtar jag efter?
Hur är det med min självkänsla, mitt självförtroende, mitt mod och mitt ansvarstagande?

Jag har känt att tre satser från Barbara Colorosos bok Växa med ansvar (som inte finns i handeln men går att köpa från activeparenting.se) har hjälpt både mig och Peter i vårt föräldraskap.

  1. Barn har ett egenvärde. De har värdighet och egenvärde helt enkelt därför att de finns till.

  2. Jag tänker inte behandla barn som jag inte vill bli behandlad själv.

  3. Om det fungerar och inte kränker barnets och min egen värdighet, så gör jag det. Att något fungerar betyder inte att det är bra och är det inte bra så väljer jag bort det.

Mitt mål som förälder är att mina barn ska lära sig leda sig själva inte att jag styr och de lyder.
Vi ses imorgon!
Om mitt inlägg bidragit till dig uppskattar jag om du vill dela vidare inlägget i ditt nätverk.
#blogg100