Anna

“Kurs, deltagare och handledare har bidragit till ett mer tålmodigt föräldraskap. Gett mig verktyg att använda mig av i vardagen. Hjälpt hela vår familj.”