Mamma till barn 2 och 5 år

Att ha större förståelse och överseende med andras och mina känslor. Att utvärdera mig själv och mina relationer med andra. Samhörighet med andra med liknande bekymmer (andra föräldrar).
 
Kursen har hjälpt mig att utvärdera hur det jag gör påverkar hur mina barn agerar. Gett mig verktyg att inte reagerar direkt på barnens känsloyttringar utan att själv ta ansvar för vad jag känner.