Matilda, pedagog

På frågan “Skulle du rekommendera denna studiedag till andra kollegor?” svarade Matilda:  Ja, det skulle jag göra, inte bara till kollegor utan i allmänhet. Jag tycker att det är viktigt att se en person ur ett perspektiv där det inte finns något rätt eller fel, utan där vi ser och bemöter personen utifrån den själv.