Specialpedagog Cristina

På frågan “skulle du rekommendera denna studiedag till andra kollegor?” Svarade pedagogen ABSOLUT!!! Fantastiskt bra och utvecklande för mig själv och hur jag ska tänka kring och bemöta andra.