Utvärderingsresultat från uppdragsgivare efter en föreläsning

Det var 15 som var ”mycket nöjd” med föreläsningens innehåll och en som vara ”nöjd” . Det var 14 som kände – ”ja, absolut” stärkta i sitt föräldraskap och 2 som kände sig ”lite” stärkta.