Ursula

Tack, Maria för en mycket insiktsfull, klok, ärlig och inspirerande föreläsning! Du förmedlar med stor inlevelse och passion! Gillar skarpt att du bjuder på så många egna erfarenheter, på gott och ont. Det gör du med mycket humor och utan pekpinnar! Häftigt att vi i publiken fick känna på hur det är att vara i ett barns sits i olika situationer. Det gav många aha-upplevelser! Rekommenderar denna föreläsning till ALLA som har med barn att göra! Kram 

Marie, tvåbarnsmamma

“Kursen har gett mig så mycket, framförallt känner jag att jag litar mer på mig själv i mitt föräldrarskap- jag klarar det här och lär mig hela tiden tillsammans med mina barn och min man. Jag har roligare med mina barn och klarar stressiga situationer bättre än tidigare, när min dotter blir arg eller “bråkar” förstår jag bättre varför och kan lättare undvika att fokusera på att skrik och gråt ska sluta till varje pris och istället se henne och vad hon egentligen försöker säga. Det känns jättebra, ja underbart att kunna hjälpa henne och att själv undvika att hetsa upp mig.”

Matilda, pedagog

På frågan “Skulle du rekommendera denna studiedag till andra kollegor?” svarade Matilda:  Ja, det skulle jag göra, inte bara till kollegor utan i allmänhet. Jag tycker att det är viktigt att se en person ur ett perspektiv där det inte finns något rätt eller fel, utan där vi ser och bemöter personen utifrån den själv.

Specialpedagog Cristina

På frågan “skulle du rekommendera denna studiedag till andra kollegor?” Svarade pedagogen ABSOLUT!!! Fantastiskt bra och utvecklande för mig själv och hur jag ska tänka kring och bemöta andra. 

Uppdragsgivare, föreläsning

I ditt föredrag ger du kraft och skapar positiv känsla av möjlighet till förändring i rätt riktning. Du ger konkreta tips för genomförande och tilltro till egen förmåga till föräldrarna personligen.

Mamma till barn 2 och 5 år

Att ha större förståelse och överseende med andras och mina känslor. Att utvärdera mig själv och mina relationer med andra. Samhörighet med andra med liknande bekymmer (andra föräldrar).
 
Kursen har hjälpt mig att utvärdera hur det jag gör påverkar hur mina barn agerar. Gett mig verktyg att inte reagerar direkt på barnens känsloyttringar utan att själv ta ansvar för vad jag känner.

En mamma

“Jag har uppskattat kursens innehåll och verktyg men också att du bjudit på så många egna exempel och upplevelser, det gjorde det enkelt att relatera och förstå. Att du visat sånt förtroende för oss och sådan ödmjukhet kändes verkligen speciellt- du är verkligen rätt kvinna för detta jobb! Så häftigt att vara med och få ta del av din kunskap och tillsammans med gruppen jobba så bra ihop.”

Anna

“Kurs, deltagare och handledare har bidragit till ett mer tålmodigt föräldraskap. Gett mig verktyg att använda mig av i vardagen. Hjälpt hela vår familj.”