Maria Klein, utveckling för föräldrar och företag

 

Maria Klein

Maria Klein

Stolt fembarnsmamma
Diplomerad Coach
Certifierad gruppledare, Active Parenting
Kand. examen i ekonomi/ledarskap
Mag.examen i psykologi
Vad kan jag erbjuda företag?

Möjligheten att erbjuda medarbetare vidareutveckling av de mest betydelsefulla relationerna.

Vad kan jag erbjuda en skolorganisation?

Möjligheten

Läs mer