Tjänster

Ledar- och kommunikationsutveckling för föräldrar och pedagoger

Föreläsningar:

Föreläsningar erbjuds utifrån önskemål. Exempel på föreläsningar:

”Att se och bli sedd-om nyfikenhet och ärlighet vid gränssättning med barn”

“Utforska barns behov och ge näring till självkänslan”

“Skapa förutsättningar för barns lust … Läs mer