Steg 1 – Barnet

Steg 1 – Barnet, varför agerar barnet som det gör?

I steg 1 har vi fokus på barnet och reflekterar kring frågor som: Varför gör barnet tvärtemot vad du sagt? Hur kan du påverka barnets beteende utan belöningar och bestraffningar? Vad försöker barnet förmedla till dig? Hur kan du se barnet med nyfikenhet? Steg 1 är uppdelat i tre träffar á två timmar, med en veckas mellanrum. Mellan tillfällena läser du och reflekterar utifrån angivna sidor i kursboken.

TRÄFF 1 – Presentationer och mål med kursen

Vi utforskar trots och frustration. Hur kan vi påverka olika situationer?


TRÄFF 2 – Fokus på barnets känslor

Hur kan du möta barnets känslor så att både du och barnet kan nå en trygg plats där ni kan prata om det som sker? Vi tränar på att vara känslodetektiver.

TRÄFF 3 – Fokus på barnets behov

Vilka behov ligger bakom barnets beteende? Vi tränar på att vara behovsdetektiver.

Träffarna: Varje träff är 2 timmar lång. Kursboken är “Se och bli sedd – ömsesidig respekt i mötet med barn, som kan beställas här.

Du kan genom små förändringar gå från trots och frustration till berikande relationer som ger näring till självkänslan.

Det kan vara utmanande att vara förälder och pedagog och försöka förstå både barnet och dig själv. Löftet, att aldrig låta eller göra som vissa vuxna gjorde när du växte upp, kan bli nästintill omöjligt att hålla. Då kan det kännas lockande att använda snabba lösningar som time-out, belöningar och liknande metoder för att försöka korrigera barnets beteende. Då dessa lösningar kan påverka dig, barnet och er relation negativt presenteras under kursen förslag på hur du med små förändringar kan skapa en miljö som ger näring till självkänslan och berikar dig, barnet och er relation. Dina små förändringar kan göra stor skillnad i era liv. Fokus under kursen ligger på ömsesidig respekt så inga belönings- eller bestraffningssystem förmedlas.

Kursen förutsätter att alla deltagare är villiga att reflektera och lära tillsammans under, samt enskilt mellan, träffarna. Du förväntas ta ansvar för ditt eget lärande vilket förutsätter en trygg livssituation. Tänk på att kursen inte är någon behandling.

Steg 1 - Barnet - 995kr

Välj en dag genom att klicka på knappen nedan.

Kurspaket - 2,985.00 kr 2,388.00 kr

Boka alla tre steg samtidigt så får du ett rabatterat pris. Rabatten syns i varukorgen efter alla tre stegen är tillagda.

Du behöver:

  1. Dator med webbkamera.
  2. Headset eller mobilhörlurar.
  3. Internetuppkoppling.
Spela videoklipp

Tips på förberedelser inför kursen!

Så går det till:

  1. Några dagar innan kursstart mejlar vi ut en länk till den digitala kurslokalen.
  2. Du följer länken och kontrollerar att kamera och mikrofon fungerar i god tid innan träffen startar.
  3. Kursen startar!

Välj kursstart

20 januari 2021
28 januari 2021