Problem eller möjlighet

Oavsett om vi möter ett problem eller en möjlighet finns det några frågor som är väl värda att ställa.

Är det här viktigt eller oviktigt för mig? Om det är viktigt, hur mycket tid är jag beredd att lägga ner på det?

Kan jag påverka det här eller kan jag inte påverka det här? Om jag inte kan påverka det är det värt att ödsla tid på det då? Om jag kan påverka det, vad ska jag välja att göra?

Om det är viktigt och jag kan påverka det vad vill jag uppnå?

Det är lättare att hantera både problem och möjligheter om jag vet vart jag vill. Min man sa en gång. “Det är svårt att fråga efter vägen om jag inte vet vart jag ska.”

Att göra om problem till möjligheter är också ett sätt att sätta igång tankarna. När vi anser att vårt barn har problem är det viktigt att vi funderar på hur det kan skrivas om till en möjlighet i våra tankar. Då är det lättare att nå det mål vi vill nå.

Balans i livet

Är det möjligt att få balans i livet? Vad är balans egentligen? Svaret skiftar nog lika mycket som det finns antal människor. Av den anledningen behöver vi nog själva definera vad som är balans för just mig.

Mäter vi balans i livet utifrån hur mycket tid vi fördelar på arbete, oss själva och vår familj? Hur ser isåfall den tidsuppdelningen ut för just dig?

Är det viktigt att det blir rätt antal timmar eller är det viktigt att det blir hög kvalitet på de timmar vi ägnar åt de olika delarna?

Hur skulle du vilja att fördelningen såg ut? Hur skulle det kännas om det var så?

Hur ska du göra för att komma till den balans du vill uppnå?

Mitt mål med mina tjänster är att höja kvaliten i de olika delarna oavsett hur tidsfördelningen ser ut. Balans i livet för mig är när jag mår bra och de jag bryr mig om mest också mår bra. Det betyder inte att vialltid måste vara tillsammans. När vi är tillsammans vill jag att vi bidrar yill varandras utveckling och välbefinnande. Att ge och ta emot.