fbpx

Ta bort förbudet mot aga!?

Att läsa Eberhards bok “Hur barnen tog makten” gav mig kalla kårar och nu när jag läser Kristna Värdepartiets partiprogram ryser jag.
Ska vi verkligen gå tillbaka i tiden då barn var mindre värda än vuxna?
När jag hade läst Eberhards bok skrev jag ett inlägg om avsaknad av nyanser och efter att ha sett honom tillsammans med Magdalena Graaf på nyhetsmorgon skrev jag om det här. Efter att ha lyssnat på deras podcast blev det ytterligare inlägg som du finner här och här.
Igår tog jag del av KV:s partiprogram och kommer idag endast att behandla en del av detta program. Den del där de vill att:

förbudet mot aga samt skrivningen om ”annan kränkande behandling” utmönstras ur Föräldrabalken

då de tycker att den hindrat föräldrar att utöva sin auktoritet.
Frågor som då blir naturliga att ställa är:
bloggagaHur mycket fysisk “uppfostran” ska vara tillåten? På vilket sätt skiljer sig KV:s åsikt mot nuvarande lagstiftning? Har de några belägg, utöver anekdoter och tidningsartiklar, för den juridiska problematiken som beskrivs? Om de räcker med erfarenheter så är min erfarenhet att barns rätt till sina föräldrar många gånger prioriteras högre än barns välmående. Att det krävs väldigt mycket (missbruk eller liknande) för att myndigheter ska gå in och ta ett barn från dess föräldrar. Och att allmänheten allt för sällan reagerar när ett barn far illa.
Anser de att “kränkningar” bör vara en tillåten form av uppfostran? De skriver att innebörden av kränkningar inte är tydligt definierad i dagens lagstiftning och att de därför vill ta bort den formuleringen. Utan att istället lägga till en tydligare definition vill de helt plocka bort den. Om de ville barns väl skulle de väl fokusera på att ersätta med annat som kan skydda barnet från fysisk och psykiskt skadliga uppfostringsmetoder.
Det känns som om de värnar familjen (läs föräldrarna) men inte barnen. Att aga och kränka barn hjälper inte den förälder som vill vara en auktoritet. För att barn ska vilja bli vägledda av sina föräldrar krävs ömsesidig respekt och inte fysisk och psykisk disciplinering.
Följande läser jag i partiprogrammet:

Vi anser att föräldrar, inom rimliga gränser och alltid med respekt för människans värde och värdighet, ska ha förtroendet att uppfostra och tillrättavisa sina barn och hindra dem från beteenden som skadar barnen själva och deras omgivning.

Denna möjlighet finns redan idag. Kanske är det dags att hitta nya vägar att uppnå detta på utan att behöva ta bort det skydd barn har via förbudet mot aga. Att välja nya vägar är inte lätt men det går.
Jag är glad att även Lars H Gustafsson har valt att skriva om detta. Du kan finna hans text här.
 

Om detta inlägg bidrog till dig får du gärna dela det vidare.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.